Можете да ни посетите в хубавата ни вила в западната част на Карлсруе или новия ни офис в Пловдив, срещу Новотела

НЕТСИНО ДНК: Бизнес мениджмънт с хора

Следвайки идеите на G. Borck за управление на бизнеса, в които хората стоят на централно място и с помощта на концепцията за “Фирмено ДНК” оформяме фирмата ни с участието на целия NETSYNO отбор в Карлсруе и България.

Фирма

Оформяме фирмата ни според нуждите на екипа и нашите клиенти. Целта ни е да сме едновременно печеливши и човечни. Човечни за нас значи хората да могат да намерят собствен смисъл и мястото си в това, което представлява НЕТСИНО.

Фирма

Оформяме фирмата ни според нуждите на екипа и нашите клиенти. Целта ни е да сме едновременно печеливши и човечни. Човечни за нас значи хората да могат да намерят собствен смисъл и мястото си в това, което представлява НЕТСИНО.

Фирма

Mehr Info...

Дизайн на решения - Дизайн на комуникация

Дизайнът ни на решения отговаря на следните въпроси: Какви видове решения има? Кой може кога да решава? Възможните пътища на комуникацията са изобразени в дизайна ни на комуникация и непрекъснато се доразвиват.

Дизайн на решения - Дизайн на комуникация

Дизайнът ни на решения отговаря на следните въпроси: Какви видове решения има? Кой може кога да решава? Възможните пътища на комуникацията са изобразени в дизайна ни на комуникация и непрекъснато се доразвиват.

EK/KD

Mehr Info...

Човек

В основата на нашата компания са хората. Всеки човек има своя план за живота си и социална роля. Уважаваме тези неща и не искаме да ги променяме.

Човек

В основата на нашата компания са хората. Всеки човек има своя план за живота си и социална роля. Уважаваме тези неща и не искаме да ги променяме.

Човек

Mehr Info...

Ниво процес - Ниво взаимоотношения

На ниво процес разработваме и документираме централните за нас процеси. Освен това осъзнаваме, че ключова роля за добрата и продуктивна атмосфера играят взаимоотношенията между хората.

Ниво процес - Ниво взаимоотношения

На ниво процес разработваме и документираме централните за нас процеси. Освен това осъзнаваме, че ключова роля за добрата и продуктивна атмосфера играят взаимоотношенията между хората.

PE/BE

Mehr Info...

ОТБОР

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

СЕГА, С НАС

+359 883 416 222 bulgaria@netsyno.com