Светослав Савов

РАЗРАБОТЧИК

Светослав е завършил софтуерни технологии и дизайн в Пловдивски университет. Работи в НЕТСИНО България като фронтенд разработчик и се интересува много от мобилни приложения. Обича да се занимава с комплекснии и трудни теми. Дори на млади години е доказал своята способност за бързо възприемане и решаване на проблеми в различни математически олимпиади.

СЕГА, С НАС

+359 883 416 222 bulgaria@netsyno.com