Д-р Михаел Холцнер

СЪВЕТНИК

Д-р Михаел Холцнер е ментор и спътник на НЕТСИНО. Той ни помага в бизнес решенията и стратегията за развитие.

СЕГА, С НАС

+359 883 416 222 bulgaria@netsyno.com