Даниел Минчев

РАЗРАБОТЧИК

Даниел се дипломира като инженер по компютърни системи и технологии в Техническия университет София. Работил е като разработчик на игри и е печелил първо място в конкурс за софтуерни игри в Пловдив. Даниел е fullstack разработчик в отбора на НЕТСИНО България ЕООД и е доволен само когато всичко фукнкционира гладко.

СЕГА, С НАС

+359 883 416 222 bulgaria@netsyno.com